Son Eklenenler
ı Kaya: Kurultay, dönüm noktası oldu
Yerel - ...
Vali Koçak Elazığ’dan ayrılıyor
Yerel - ...
YSK, seçim yasaklarını belirledi
Yerel - ...
ETSO personelinden Alan a ziyaret
Yerel - ...
Meteoroloji’den yağış uyarısı
Yerel - ...
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Elazığ İli Kamu Hastanesi Birliği Genel Sekreterliği Elazığ Harput Devlet Hastanesi
Tarih:     28.03.2013 16:33:58
Kategori: İlanlar
Okunma: 752 defa okunmuştur
Facebookta paylaş
Twitterda paylaş

 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Elazığ İli Kamu Hastanesi Birliği Genel Sekreterliği

Elazığ Harput Devlet Hastanesi

 

KANTİN VE ÇAY OCAĞI KİRAYA VERME İHALE İLANI

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı’na (Hastanemize) verilen Rızaiye Mah. İnönü Cad. Merkez/ELAZIĞ adresindeki 2011 nolu ada, 3 nolu parsel, 57 cilt no’da kayıtlı alan içerisindeki Hastanemiz acil giriş yan tarafında 90 m2 betonarme malzemeden yapılı kapalı alan ve 160 m2’si açık alandan oluşan toplam 250 m2’lik ticari alan kantin ve çay ocağı olarak kiraya verilecektir. Kiralama ihalesi 10.04.2013 Çarşamba günü, saat 10:00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin c. bendi ve 45. maddesine göre Açık İhale Usulü esas alınarak yer teslimi tarihinden itibaren 36 (Otuz altı) ay süreli yapılacaktır.

Söz konusu kiralama işinin tahmin edilen yıllık bedeli (K.D.V. Hariç) 18.500,00- TL olup, %30 (Yüzde otuz) oranındaki geçici teminatı 5.550,00- TL’dir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

1- Gerçek kişilerin; Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir belge, T.C. kimlik numarasını gösterir belge, başkası adına ihaleye girecekler için noterlikçe onaylı yetki belgesi ve geçici teminat tutarının hastanemiz veznesine yatırıldığına dair makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen geçici teminat.

2- Tüzel Kişilerin; a) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir belge, Vergi kimlik numarasını gösterir belge ve geçici teminat tutarının hastanemiz veznesine yatırıldığına dair makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen geçici teminat.

b) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletnameyi vereceklerdir.

İhale dokümanları (şartname, kira sözleşme tasarısı ve kroki) hastanemiz satın alma biriminde görülerek incelenebilir. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İstekliler, yukarıda istenen belgeleri ihale gün ve saatine kadar Hastanemiz İhale Salonu’na sunmaları gerekmektedir. Ayrıca ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

İdarenin Adresi: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Elazığ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Elazığ Harput Devlet Hastanesi

Rızaiye Mah. İnönü Cad. ELAZIĞ

Tel: 0 424 236 8565

Fax: 0 424 233 79 70

İlan No: 328/33

Yorumlar (0)
 

Henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapCopyright ©2012 Birlik Medya Elmar Yazılım Haber Sistemi
Aktif: 11  Ziyaretçi
Toplam: 1092871  Ziyaretçi

Birlik Haber Gazete Yeni Çağ Fırat Nurhak Uluova Turan